Değerlerimiz

 • Alçakgönüllü, hoşgörülü olmak,
 • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
 • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı davranabilmek,
 • Hata yapmaktan korkmamak ve hatalardan ders almak,
 • Yasal ve etik kurallara uymak,
 • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak, teknolojiyi etkin kullanmak,
 • Müşteri, Çalışan, Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,
 • İşi işin ehline vermek,
 • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
 • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, ülkesine
 • ve insanlığa faydalı olmak,
 • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek.